Permuta dels pneumàtics

Què és la permutació?

És el canvi de posició dels pneumàtics

Per què hem de permutar els pneumàtics?

Degut a les diferents geometries dels eixos, els pneumàtics no es desgasten de forma regular.

Aquest manteniment consisteix en canviar les rodes d’eix (mantenint el sentit de rodatge), equilibrant i revisant la pressió de cadascuna d'elles.

Fent aquest manteniment cada 5.000 / 10.000 km aconseguirem desgastar els pneumàtics de forma més regular i així augmentar el seu rendiment quilomètric fins un 20%

El preu d'aquesta actuació és a partir de 12,61€ per roda.

A part i de manera gratuïta, revisarem l’alineació de la direcció, per comprovar que les rodes trepitgin correctament, i així poder gaudir de molts més quilòmetres.


La nostra recomanació:

Passar pel taller a revisar la pressió dels pneumàtics com a mínim cada 2 mesos, al mateix temps revisarem el estat de l'alineació de la direcció

Aquesta revisió es GRATUÏTA

Demanant cita previa per la web tindrà un descompte de 10€ en els nostres manteniments (Oferta no acumulable)


-- -- -- --