Quan se han de canviar els pneumàtics?

Per desgast

Convé comprovar el desgast dels pneumàtics amb regularitat. Però, com es fa?

Hi ha una forma molt fàcil de saber si els pneumàtics estan gastats. Tots els pneumàtics disposen d'un indicador de desgast a la mateixa banda de rodatge. Quan l'alçada de la goma del dibuix arriba al nivell de l'indicador, és molt probable que la profunditat del dibuix estigui a prop del límit legal de 1,6 mm, o per sota d'aquest. Gregori Motorboxes recomana canviar els pneumàtics abans que arribin a aquest límit. A més de poc segurs, podries ser multat.

Encara que la resta de la banda de rodament tingui més de 1,6 mm, has de adaptar la velocitat i l'estil de conducció a les condicions externes, especialment en carreteres mullades.

En el cas dels pneumàtics d'hivern aquest indicador de desgast de la banda de rodament tenen 4 mm d'alt. Per aconseguir una adherència òptima en condicions hivernals, substitueix els pneumàtics d'hivern quan hagin arribat a aquest nivell de desgast.

Per envelliment

Els pneumàtics no tenen una durada d'envelliment predictible. No importa quan s'hagin fabricat.

Hi ha moltes circumstàncies que afecten la vida del pneumàtic com la temperatura, el manteniment, les condicions d'emmagatzematge i ús, la càrrega, la velocitat, la pressió així com l'estil de conducció. Totes elles afectaran en gran mesura a la vida útil que es pot esperar d'un pneumàtic.

Per avaría

Els pneumàtics poden resultar greument danyats per xocs, talls i d'altres accidents. Aconsellem que el pneumàtic sigui revisat per un professional per detectar qualsevol perforació, tall o deformació visibles. Si els pneumàtics han rodat amb pressió insuficient també han de ser revisats per descartar qualsevol dany intern no visible aparentment.

La nostra recomanació:

Passar pel taller a revisar el estat i la pressió dels pneumàtics com a mínim cada 2 mesos, al mateix temps revisarem el estat de l'alineació de la direcció

.
Aquesta revisió es GRATUÏTA

Demanant cita previa per la web tindrà un descompte de 10€ en els nostres manteniments (Oferta no acumulable)


-- -- -- --